Ludmila Ulitskaya's collecions of short stories Girls and Poor Relatives will be released later this month in Romania by Humanitas Fiction as Fetiţele. Rude sărmane.

Ca în cazul mai tuturor romanelor şi povestirilor scriitoarei ruse, tema majoră a volumului o constituie evocarea vieţii unor oameni simpli, cu micile şi marile lor drame cotidiene. În dragoste, în credinţă, în moarte, ele îşi păstrează însă întotdeauna o undă de seninătate şi de umor care le conferă o umanitate incofundabilă. Sunt vieţi mărunte, destine neînsemnate, în care Uliţkaia ştie ca puţini alţii să reveleze adevărurile adânci ale existenţei.

Fetiţele. Rude sărmane.

Fetitele_Rude-sarmane2

 Share this: