http://www.catholic.co.il/index.php?option=com_content&view=article&id=459:a-russian-novel-based-on-father-danielלוציה: רומן רוסי המבוסס על דמותו של האב דניאל
שישי, 14 אוגוסט 2009 15:37

לוציה, מקהילת ירושלים, כותבת מאמר ביקורת אודות רומן המבוסס על דמותו של האב דניאל רופייזן, מייסדה של קהילת חיפה.

ב-2006, התפרסם במוסקבה רומן תחת הכותרת: "דניאל שטיין מפורש", פרי עטה של לודמילה אוליצקאיה. הרומן זכה להצלחה גדולה ובמשך פחות משנתיים נמכרו יותר משמונה מאות אלף עותקים ברוסיה בלבד מבלי להוסיף את שיעורי המכירות ברחבי הציבור הדובר רוסית בישראל, בארצות הברית ובארצות אחרות. ב-2007, המחברת זכתה בפרס הלאומי לספרות "הספר הגדול" כאות הוקרה לרומן הזה. הצלחת הרומן הוביל לארגון מסעות "בעקבות דניאל". הספר גם תורגם ליותר מ-13 שפות ויצא לאור בארצות שונות כדוגמת: פולין, הונגריה, יפן, סין, איטליה, צרפת וגרמניה. כיום, אוליצקאיה הינה אחת הסופרים הרוסים הידועים ביותר והמובנים ביותר מחוץ לגבולות רוסיה. אולם הצלחת הספר גם קשורה לנושאים שבאים לידי דיון בו.

הרומן מבוסס על דמותו של דניאל רופייזן. ברם הספר הינו רומן ולא ביוגרפיה. הספר מורכב משילוב של הדומה למסמכים, קטעי עיתונות, ראיונות והקלטות, התכתבות מגוונת של דניאל עם אנשים אחרים והתכתבות בינם לבין עצמם. מה שיוצא באופן הדרגתי הינו דיוקן לא רק של דניאל עצמו אלא גם של החברה הישראלית ואף של הכנסייה... לא מדובר בצילום מדויק אלא בציור שעובר דרך המבט של האומן, דרך תפיסת עולמו של האומן. הקריאה בספר כקריאת רומן בלשי ("מי עשה זאת"). רוב הדמויות בספר פרי עטה של הסופרת אולם ישנן ביניהן דמויות היסטוריות אמיתיות. בין תולדות הדמויות בספר ישנם אירועים שהתרחשו באמת ואלה שהינם פרי דמיונה של הסופרת. האלמנטים השונים משולבים יחד כדי שלא תמיד קל להבחין בין ה"אמת" והדמיון של הסופרת. רק לקראת סוף הספר חושפת אוליצקאיה את מקורותיה ומסבירה אלו דמויות הינן פרי דמיונה מאלף עוד תו, אלו הן דמויות אמיתיות שעובדו על ידיה או הומצאו על ידיה דרך הרכבת חלקיקים של דמויות היסטוריות אמיתיות... יתכן והוותיקים בקהילות יוכלו לזהות דמויות מסוימות אף אם הן נושאות בשמות חדשים ואף יזכרו באירועים מסוימים המתוארים בספר. הדמויות האמיתיות משחקות תפקידי משנה כי כל הדמויות המרכזיות הינן פרי דמיונה של הסופרת.

בעצם הרומן אינו סיפורו של דניאל גם אם הספר כולל כמות לא קטנה של חומר תיעודי ובמיוחד אודות חייו בימי המלחמה. יותר מאשר ספר אודות חייו של דניאל הספר מתעסק באישיותו, חזונו בנושא ישראל והכנסייה, הבנתו למשיח ולנצרות וגם מתעסק באורח חייו. בסיפורים המתארים דמויות מדומות ניתן לתפוס את דניאל האמיתי כפי שנשאר בזיכרון אלה שהכירו אותו כאשר עוד היה בחיים: איש שלא התאים לקטגוריות הקיימות, לא גיאוגרפיות, לא לאומיות ולא דתיות. נזיר היה שבו אהבתו לאלוהים הפך להיות אהבה לאנושות - לא אנושות כרעיון מופשט בלבד אלא בני האדם גברים ונשים שנפגשים איתם בחיי היומיום. בפנינו ספר אודות כוהן דת שעבורו המשיח החי יותר חשוב מהצורות החיצוניות והפולחן של הנצרות, כוהן שמוסר את עצמו, טיפה אחר טיפה, לכל בני האדם - יהודים ולא יהודים, נוצרים ולא נוצרים - המפרש בשבילם את הבשורה בהפיכתה מדבר "שמימי" לדבר "ארצי", מדבר "אלוהי" לדבר "אנושי" כדי שבולם יבינוה.

למרות הכל הספר אינו אודות דניאל. מסופר על בני אדם שמחפשים את משמעות החיים והמוות, הדורשים את תמצית הזהות היהודית והזהות הנוצרית ותוהים איך לחיות את חיי היומיום. מסופר על אלה המחפשים את האמונה באמת ואלה המחפשים את אמת האמונה, על אלה הדורשים את האלוהים ואת האושר האנושי. לכל השאלות העולות מכך הספר אינו מספק תשובות מוכנות מראש אולם הוא פותח דלתות ומזמין התבוננות עמוקה יותר.


Share this: