http://www.text.org.il/index.php?book=11020822

מדיאה וילדיה

מאת: לודמילה אוליצקיה

ל מול התהפוכות בחיי הדור הצעיר ניצבת כסלע איתן מֶדֵיאה, שעזבה את קרים רק פעמיים במהלך חייה ואהבה רק גבר אחד, את בעלה, היהודי המהפכן, "אדם בעל חסרונות קטנים אך בולטים ומעלות גדולות אך חבויות עמוק מתחת לפני השטח".

באהבת אדם ובאירוניה דקה מתארת אוּליצקַיה קשת של מצבים אנושיים, ושוזרת דרמות וזוטות של חיי היומיום ליריעה רחבה מלאה בפרטים. מבין השיטין צף ועולה הווי החיים הסובייטי והפוסט-סובייטי.

"אוּליצקַיה פרשה את רשתה ולכדה קסם, קסם של מקום שבו מצטלבים גורלות, קסם של נוף, ומעל הכול, הקסם שאופף את הגיבורה שלה" (הסופרת כריסטה וולף).

הסופרת, ילידת 1943, זכתה בשלל פרסים על מכלול יצירתה, ובהם פרס מדיסיס הצרפתי, פרס פנה האיטלקי ופרס בוקר הרוסי. היא מחלקת את ימיה בין מוסקבה לניו יורק. בעברית ראה אור גם ספרה לוויה עליזה (הקיבוץ המאוחד, 2006).

מדיאה וילדיה מאת לודמיליה אוליצקיה בהוצאת כתר ובסיוע קרן מיכאיל פרוקורוב והתונית לתרגום ספרות רוסית, תרגמה מרוסית: דינה מרקון, 297 עמודים.

 

 Share this: