Das grüne Zelt, Hanser Verlage, Germany, 2012

Ludmila Ulitskaya's last novel IMAGO / GREEN TENT has just been released in Germany by Hanser Verlage as Das grüne Zelt.Share this: